Biała Podlaska – Szpital Wojewódzki

Zakończyliśmy roboty związane z przeniesieniem i rozbudową węzła cwu, montażem generatora dwutlenku chloru, oraz montażem zaworów podpionowych ccwu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej podlaskiej.