Energia odnawialna

Pompy ciepła, kolektory słoneczne, biomasa, fotowoltaika, kogeneracja.

Tutaj więcej

Energia konwencjonalna

Kotłownie gazowe, kotłownie olejowe, kotłownie na paliwa stałe, węzły cieplne.

Tutaj więcej

Termomodernizacje

Docieplenia, stolarka, budowy obiektów.

Tutaj więcej

Inne projekty

Sieci cieplne, instalacje C.O., instalacje C.W.U., instalacje wod-kan, wentylacja, klimatyzacja.

Tutaj więcej

Rok 2024