PKP Cargo S.A. w Małaszewiczach

Kolejna inwestycja zrealizowana dla PKP CARGO S.A. Tym razem zmodernizowano kotłownię w budynku warsztatowo-biurowym oraz wymieniono sieć ciepłowniczą do obiektów z niej zasilanych.

Realizację zakończono w listopadzie 2021r.