Energia konwencjonalna

Kotłownie gazowe

Kotłownie olejowe

Kotłownie na paliwa stałe

Węzły cieplne