Budynek kotłowni – Grajewo

Budynek kotłowni parowej w Pfleiderer w Grajewie.