Ruda-Huta – pompy ciepła

Zakończyły się prace na sześciu obiektach w Gminie Ruda-Huta. Inwestycja prowadzona była w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jako źródło zasilania obiektów wytwarzających ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaprojektowano i zamontowano pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci pionowych kolektorów gruntowych. Modernizowane obiekty :1. Budynek Administracyjno-Handlowy, 2. Ośrodek Zdrowia, 3. Urząd Gminy, 4. Centrum Kultury i Rekreacji, 5. Dom Kultury, 6. Świetlica. Na każdym z obiektów pompy ciepła współpracują z instalacjami kolektorów słonecznych.
Zleceniodawca – Urząd Gminy Ruda-Huta