Szkoła Podstawowa w Misiach

Szkoła Podstawowa w Misiach zyskała ekologiczne źródło ciepła – pompy gruntowe, nową instalację c.o. oraz dodatkowe zasilanie w energię elektryczną z instalacji PV. Termomodernizacja zakończona w sierpniu 2021r.

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce po termomodernizacji. Zakres robót obejmował:

  • wymianę stolarki,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę źródeł światła,
  • montaż instalacji PV,
  • wymianę instalacji c.o.,
  • modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła.

Realizacje zakończono w czerwcu 2021r.

Tuszyn – Pompy ciepła

Tuszyn stawia na ekologię. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie pozyskało nowoczesne źródło ciepła w postaci gazowych absorbcyjnych pomp ciepła zasilających instalację c.o. i c.t. oraz centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Inwestycja zakończona w miesiącu listopadzie 2020r.

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu ogranicza emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Wyeksploatowane kotły na paliwo stałe zastąpiono kaskadą gruntowych pomp ciepła. Realizację termomodernizacji zakończono w miesiącu czerwcu.