Małaszewicze – Kotłownia

Zmodernizowana kotłownia w Zespole Szkół w Małaszewiczach. Realizacja październik-listopad 2016r.