ZSCKR w Siennicy Różanej

Kotłownia gazowa o mocy 490kW w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Inwestycja zrealizowana w wrześniu 2022r.

SPZOZ w Łukowie

Kotłownia gazowa o mocy 600kW w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łukowie. Oddana do użytku w czerwcu 2022r.

Małaszewicze PKP CARGO S.A.

PKP Cargo S.A. zmodernizowało system grzewczy w P.U.T. w Małaszewiczach . Oprócz budowy nowej kotłowni,  wymieniono również sieć przesyłową, a węzły cieplne wyposażono w powietrzne pompy ciepła do podgrzewu cwu. Realizacja zakończona w październiku 2020r.