PKP Cargo S.A. w Małaszewiczach

Kolejna inwestycja zrealizowana dla PKP CARGO S.A. Tym razem zmodernizowano kotłownię w budynku warsztatowo-biurowym oraz wymieniono sieć ciepłowniczą do obiektów z niej zasilanych.

Realizację zakończono w listopadzie 2021r.

Szkoła Podstawowa w Misiach

Szkoła Podstawowa w Misiach zyskała ekologiczne źródło ciepła – pompy gruntowe, nową instalację c.o. oraz dodatkowe zasilanie w energię elektryczną z instalacji PV. Termomodernizacja zakończona w sierpniu 2021r.

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce po termomodernizacji. Zakres robót obejmował:

 • wymianę stolarki,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymianę źródeł światła,
 • montaż instalacji PV,
 • wymianę instalacji c.o.,
 • modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła.

Realizacje zakończono w czerwcu 2021r.

Małaszewicze PKP CARGO S.A.

PKP Cargo S.A. zmodernizowało system grzewczy w P.U.T. w Małaszewiczach . Oprócz budowy nowej kotłowni,  wymieniono również sieć przesyłową, a węzły cieplne wyposażono w powietrzne pompy ciepła do podgrzewu cwu. Realizacja zakończona w październiku 2020r.

Tuszyn – Pompy ciepła

Tuszyn stawia na ekologię. Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie pozyskało nowoczesne źródło ciepła w postaci gazowych absorbcyjnych pomp ciepła zasilających instalację c.o. i c.t. oraz centrali wentylacyjnej wyposażonej w pompę ciepła. Inwestycja zakończona w miesiącu listopadzie 2020r.

Biała Podlaska – Szpital Wojewódzki

Zakończyliśmy roboty związane z przeniesieniem i rozbudową węzła cwu, montażem generatora dwutlenku chloru, oraz montażem zaworów podpionowych ccwu w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej podlaskiej.

Skierbieszów – Termomodernizacja

W miesiącu sierpniu zakończyliśmy “Termomodernizację obiektów szkoły w Skierbieszowie”.

Zakres robót obejmował:

 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
 • wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 • montaż powietrznych pomp ciepła,
 • wymianę źródeł światła