Małaszewicze PKP CARGO S.A.

PKP Cargo S.A. zmodernizowało system grzewczy w P.U.T. w Małaszewiczach . Oprócz budowy nowej kotłowni,  wymieniono również sieć przesyłową, a węzły cieplne wyposażono w powietrzne pompy ciepła do podgrzewu cwu. Realizacja zakończona w październiku 2020r.