PKP Cargo S.A. w Małaszewiczach

Kolejna inwestycja zrealizowana dla PKP CARGO S.A. Tym razem zmodernizowano kotłownię w budynku warsztatowo-biurowym oraz wymieniono sieć ciepłowniczą do obiektów z niej zasilanych.

Realizację zakończono w listopadzie 2021r.

Szkoła Podstawowa w Misiach

Szkoła Podstawowa w Misiach zyskała ekologiczne źródło ciepła – pompy gruntowe, nową instalację c.o. oraz dodatkowe zasilanie w energię elektryczną z instalacji PV. Termomodernizacja zakończona w sierpniu 2021r.

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce

Dom Dziecka w Nowej Pawłówce po termomodernizacji. Zakres robót obejmował:

  • wymianę stolarki,
  • docieplenie przegród budowlanych,
  • wymianę źródeł światła,
  • montaż instalacji PV,
  • wymianę instalacji c.o.,
  • modernizację źródła ciepła z wykorzystaniem gruntowych pomp ciepła.

Realizacje zakończono w czerwcu 2021r.