Kolektory słoneczne - Wysokie Mazowieckie

Wysokie Mazowieckie – pompy ciepła, kolektory słoneczne

Zakończyliśmy Projekt pod nazwą „ Wykonanie centrali grzewczych z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi w budynkach edukacyjnych w Wysokiem Mazowieckiem”. Inwestycja realizowana była na czterech obiektach edukacyjnych tj. Gimnazjum, Szkole Podstawowej, Przedszkolu Nr 1 i Przedszkolu Nr 2 w miejscowości Wysokie Mazowieckie. Obiekty wyposażone zostały w nowoczesne urządzenia grzewcze jakimi są pompy ciepła pobierające ciepło z ziemi i w kolektory słoneczne pozyskujące energię z promieniowania słonecznego.
Zleceniodawca – Gmina Miejska Wysokie Mazowieckie

Pompy ciepła - Ruda Huta

Ruda-Huta – pompy ciepła

Zakończyły się prace na sześciu obiektach w Gminie Ruda-Huta. Inwestycja prowadzona była w formule „Zaprojektuj i wybuduj”. Jako źródło zasilania obiektów wytwarzających ciepło na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zaprojektowano i zamontowano pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci pionowych kolektorów gruntowych. Modernizowane obiekty :1. Budynek Administracyjno-Handlowy, 2. Ośrodek Zdrowia, 3. Urząd Gminy, 4. Centrum Kultury i Rekreacji, 5. Dom Kultury, 6. Świetlica. Na każdym z obiektów pompy ciepła współpracują z instalacjami kolektorów słonecznych.
Zleceniodawca – Urząd Gminy Ruda-Huta

Urszulin – pompy ciepła

Miło nam jest poinformować, iż zakończyliśmy inwestycję w formule „Zaprojektuj i wybuduj” polegającą na modernizacji istniejącej kotłowni z kompletną wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Zadanie polegało na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji pomp ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci pionowych sond gruntowych wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania. Zmodernizowano jednocześnie instalację kotłowni, poprzez wykonanie nowej technologii z kotłem kondensacyjnym, wymieniając jednocześnie zbiorniki na ciepłą wodę użytkową. Wykonane źródło ciepła współpracuje również z instalacją kolektorów słonecznych. Na obiekcie zostały przeprowadzone również prace termomodernizacyjne.
Zleceniodawca – Poleski Park Narodowy w Urszulinie.